Skip to main content

Ledere, fagpersoner og tillitsvalgte inviteres til å delta på et nytt erfaringsbasert masterstudium som er utviklet og gjennomføres av Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo i samarbeid med insam. Det er lagt opp til tre samlinger med oppstart i november 2024 og avslutning våren 2025. Studiet er rettet både mot kommuner, fylkeskommuner og andre organisasjoner som ønsker økt kraft i lokalt omstillingsarbeid. Kommuner får dekket deler av studieavgiften etter søknad til KS. Søknadsfrist 2. september.

Les mer her.

Kontaktpersoner: Lars Wang og Nina Solberg