Skip to main content
Aktuelt

Midlertidige byrom gir bedre byplanlegging - rapport

Rapporten viser også at midlertidighet med hell kan brukes på områder hvor tradisjonell planlegging ikke strekker til. Pilotprosjekter som lar midlertidige tiltak teste ut permanente løsninger, kan gi bedre og mer forutsigbar planlegging fordi man i etterkant slipper å forandre resultatet.

Med dagens raske samfunnsendringer skapes ikke byen en gang for alle, men er i kontinuerlig utvikling. Det samme gjelder byrommet: Fra hovedsakelig å bygge store solide plasser i byen dyrker vi i større grad de mindre, intime og temporære byrommene.

les rapporten her!