Skip to main content

Hvilket potensial har forbud mot nydyrking av myr som klimapolitisk virkemiddel?

I rapporten «Forbud mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer» utforsker vi dette spørsmålet. Insam har bistått CICERO i prosjektet, som også vært et samarbeid med Ruralis og forsker Arne Grønlund. Rapporten er finansiert av forskningsmidlene under jordbruksavtalen.

Arbeidet inngår også i prosjektet PLATON, som er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt. Prosjektet skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutsslippsamfunn. Insam er partner i PLATON, og bidrar inn i arbeidspakke 1 og 4.

Arbeidet med myrrapporten inngår i arbeidspakke 1 som dreier seg om utslipp fra landbruk og arealutnytting. Funnene belyser ulike aktørers syn på forbudet, sannsynlige konsekvenser av forbudet på matproduksjon og økonomiske effekter for næringen, samt klimaeffekter av forbudet.

Vi håper rapporten vil være et godt utgangspunkt for konstruktiv dialog rundt myrdyrkingsspørsmålet spesielt, arealforvaltning generelt, og et nyttig innspill i samtalen om klimapolitiske virkemidler.

Har du spørsmål til insams arbeid med dette prosjektet? Da kan du ta kontakt med Bård Sødal Grasbekk på 452 42 148 eller Kristiane Brudevoll på 979 81 707.