Skip to main content

insam har bidratt til en ny rapport som vurderer klimaeffekten av tiltak i Klimasats-ordningen på kort og lang sikt. I rapporten «Hvordan dokumentere effektene av Klimasats? Effektevaluering av Klimasats i perioden 2016-2020 med forslag til nye dokumentasjonsmetoder» er det lagt fram forslag til metode og indikatorer for å dokumentere klimaeffekten og omstillingseffekten av lokale klimatiltak. Rapporten foreslår å vurdere prosjektene med bestemte indikatorer, slik at det blir lettere å vurdere og sammenligne den faktiske omstillingen prosjektene fører til. Klimasatsordningen vurderes til å ha vært viktig for å stimulere til omstillingsprosesser i kommunene, og har bidratt til gradvis mer helhetlige tilnærminger til omstilling.

I samarbeid med Civitas, CICERO Senter for klimaforskning og Senter for utvikling og miljø (SUM) har vi utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Miljødirektoratet.

For mer informasjon om arbeidet, ta kontakt med Lars Wang (tlf: 905 23 021) eller Reidunn Mygland (tlf: 934 62 524).

page1image323345840

Foto: Tove Lautulen/FutureBuilt