Skip to main content

Med utgangspunkt i stortingsmeldingen Nye mål i kulturmiljøpolitikken (2019-2020), skal kulturminneforvaltningen i Norge jobbe på nye måter. Virkemidler skal i større grad sees i sammenheng, og det legges opp til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. I den forbindelse skal det utvikles en ny metode og et nytt rammeverk for arbeidet som kalles bevaringsstrategier. Hensikten med arbeidet er at vi gjennom god bevaring av kulturmiljø oppnår de nasjonale målene om bærekraft, engasjement og mangfold.

Ta kontakt med prosjektleder Dag Erlend Lohne Mohn for mer informasjon.

Les mer på Riksantikvarens sider.

 

Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren