Skip to main content
Aktuelt

Nytt informasjonshefte med råd om tilpasning til et klima i endring

Kommunenes Sentralforbund (KS) har utgitt et nytt informasjonshefte, med tittelen “Lokal tilpasning til et klima i endring”.
Heftet formidler i kortfattet form de viktigste resultatene fra utredningsarbeidet “Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur”.
Dette KS FoU prosjektet ble gjennomført av Vestlandsforskning, SINTEF og Bjerknessenteret og avsluttet i 2011.

insam har hatt ansvar for teksten til heftet.

Les rapporten her!