Download our brochure in English here.

Last ned vår brosjyre på norsk her.

Neste generasjon byer blir til ved hjelp av nytenking og samarbeid. insam as er rådgivere i byutvikling på tvers av sektorer og nivåer.

Navnet insam springer ut av begrepene innovasjon og samfunn. insam ble etablert i 2006 ut fra behovet for å styrke kvalitet, helhet og gjennomføringskraft i by- og stedsutvikling. For insam er samfunnsutfordringen et utgangspunkt for kreative prosesser og realisering av innovative løsninger.

Rådgiverne i insam har et tydelig fokus på prosjektgjennomføring, samtidig som vi sikrer helhet, integrasjon og stor bredde i prosjektene. Vår bistand er alltid tilpasset oppdragsgivers behov og det enkelte oppdrag. Samtidig er vi engasjerte og jobber tett på. Vi er en partner i by- og stedsutvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi arbeider helst med oppgaver som krever både samfunns- og organisasjonskompetanse, og har erfaring fra lokale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Vi tror det er behov for samfunnsmessige endringer for å møte fremtidens utfordringer knyttet til verdiskaping, klimautfordringer og velferdsproduksjon.

Det trengs nytenkning og evne til å implementere nye løsninger i privat, offentlig og ideell sektor. Bedrifter, offentlige aktører og ideelle virksomheter som greier å utvikle sine tjenester eller produkter i tråd med samfunnsutviklingen og nye ønsker og behov, vil lykkes i sin sosiale, kulturelle og økonomiske verdiskaping.

insam er en del av kunnskapsmiljøet på Papirbredden Drammen kunnskapspark, og har et stort nettverk av samarbeidspartnere. Vi jobber i hele Norge.
Ta kontakt med oss i dag.