Byutvikling og samfunnsinnovasjon

insam er et ledende konsulentselskap innen samfunnsinnovasjon og integrert by- og stedsutvikling. Vi sikrer ledelse og integrasjon i prosjekter innen mange områder.

Vi arbeider med alle faser både med strategi- og innholdsutvikling, fysiske løsninger, organisering og finansiering. Les mer om insam.

Arrangementer og aktuelt

Invitasjon til konferanse om frivillighet

Inspirasjon, konkrete eksempler og ikke minst dialog rundt framtidsrettet lokal frivillighetspolitikk vil være i fokus denne dagen. Konferansen vil ha med seg praktiske eksempler fra prosjektet “Innovative frivillighetskommuner. Sett av 26. november 2013 til dette...
Comments : Off