Møre og Romsdal fylkesbibliotek gjennomfører et lederutviklingsprogram for alle biblioteksjefer i Møre og Romsdal. Dette er et kompetanseprogram for å lede utviklingsprosjekter i de forskjellige delene av bibliotekenes virksomhet. Programmet skal sikre økt kompetanse innen kunnskapsledelse og styrke prosess- og fasiliteringskompetansen hos biblioteksjefene i fylket.

Utviklingsprogrammet er en del av fylkeskommunens «Fagplan for bibliotek 2017-2020» hvor organisering og kompetanse i folkebibliotekene er et av tre hovedsatsningsområder.

Det er lagt opp til 3 samlinger a 2 dager våren og høsten 2019. Programmet avsluttes med en faglig artikkel.

insam har ansvaret for prosjektledelsen.

Foto forside: CC BY-NC 2.0/Rasmus Anderson
Foto artikkel: CC BY 2.0/ Erik Drost