Insam har i samarbeid med Applied Autonomy bistått Skyss, som i Vestland fylkeskommune har ansvar for drift av kollektivtrafikken med å utvikle en strategi for selvkjøring eller autonomi. Prosjektet har konkretisert hvordan autonomi kan utvikles som et virkemiddel i Skyss sin strategiske plattform og hvordan ulike aktører kan samarbeide om utvikling og drift av autonome løsninger, enten det gjelder transport på land eller på vann, og som kan inngå som del av det samlede tilbudet om delingsmobilitet i Vestland fylke. Prosjektet har en bred og tverrfaglig tilnærming.

Ta kontakt med Lars Wang for mer informasjon.

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no