Konseptutvikling for Asker kommune

Ingen andre land i verden har et høyere boligeierskap enn Norge, og vi er i verdenstoppen i oppussing. Mye av oppussingen er kosmetisk og bidrar i liten grad til bedre byggkvalitet, eller gjør boligene mer energieffektive eller miljøvennlige. Oppussing og utskifting av møbler fører samtidig til et stort forbruk av materialer og miljøgifter, og genererer store mengder avfall og indirekte utslipp. Asker kommune har mål om å mobilisere innbyggerne til å gjennomføre klimatiltak, og ønsker å etablere en rådgivertjeneste for bærekraftig boligoppussing. insam har utarbeidet en konseptskisse for hvordan en slik rådgivningstjeneste kan etableres, Konseptskissen inngår som del av kommunens satsing på sirkulærøkonomi.

 

Illustrasjon/Foto: CC Milivoj Kuhar

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no