Tags /

På bakgrunn av forstudierapport fra november 2011 “Strategisk plattform for sentral kultur- og fritidsarena i Evje og Hornnes kommune” og rapport fra forprosjekt “Se behov i sammenheng oppvekst og kultur” fra mai 2012 skal kommunen utrede hvordan man kan utvikle bibliotek til “infotek”. Arbeidet skal i denne omgang resultere i en rapport som skal vurdere, behov, konsept, lokalisering, finansering og organisering.

insam bistår i arbeidet med skisse til konsept og modeller.

Byggprosjekt og illustrasjoner er utført av Rambøll.