Et nasjonalt foregangsprogram

Bylivsprogrammet ble etablert i 2014 og foregikk til 2019. Programmet ble etablert som et nasjonalt foregangsprosjekt rettet mot å styrke byliv og bymiljø. Byen Vår Drammen var initiativtaker og ansvarlig for prosjektet, og valgte insam som samarbeidspartner med ansvar for prosjektledelse og prosjektsekretariat.

Utgangspunktet var  å koble ulike interessenter som sammen kunne bidra til en positiv utvikling for sentrum – noe alle var interessert i, men ingen hadde ansvar, mandat eller budsjett til å gjøre noe med.

Programmet ble forankret og fikk deltagelse fra «alle» deler av Drammenssamfunnet – kommunen, næringsaktører, Statens vegvesen, kulturliv, idrett for å nevne noen, og Bylivsprogrammet har gitt fødselshjelp til en lang rekke prosjekter, blant annet Ugangprosjektet, Sykkel og byliv og Markedsgata Tollbugata.

 

 

Kontakt

Dag Erlend Lohne Mohn
920 35 254
dag@insam.no