Prosjekt Byliv ble etablert i januar 2014. Prosjektet er etablert som et nasjonalt foregangsprosjekt rettet mot styrket byliv og bymiljø.

Byen Vår Drammen er initativtaker og ansvarlig for prosjektet og har valgt insam som samarbeidspartner med ansvar for prosjektledelse og prosjektsekretariat.  Drammen kommune deltar i prosjektstyret v/byutviklingsdirektør Bertil Horvli som vil sikre den strategiske og operative forankring i forhold til alle relevante kommunale aktører som får en rolle i Byliv. Fra Drammens kommunens side er Byliv et viktig prosjekt også for å styrke Drammen som regionsenter.

Prosjektstyret for Byliv skal sikre overordnet styring av prosjektarbeidet og består av:

• Tom Søgård, daglig leder, Byen Vår Drammen (leder)
• Bertil Horvli, byutviklingsdirektør, Drammen kommune
• Jon Kristian Lunke, administrerende direktør, Ticon
• Jan Beckmann, administrerende direktør, Drammen Scener (Drammens Teater, Union Scene)
• Morten Klerck-Nilssen, eiendomssjef, Sektor Eiendomsutvikling (Magasinet, Torget Vest og CC)
• Henrik Ornum, daglig leder restaurantene Glass AS og Picasso AS
• Dag Lindseth Andersen, styreleder Drammen Næringslivsforening
• Jorunn Horgen, leder Buskerud idrettsråd
• Lars Wang, daglig leder insam as (prosjektleder)

Byliv vil noe forenklet omfatte det som kan kalles «software» i byutviklingen og som vil supplere og spille sammen med kommunens arbeide med å legge rammer for og utvikle «hardware» (byens som fysisk arena).

Det er enighet om at prosjektet legges opp med en forprosjektfase i 2014 som avsluttes med rapportering/ evaluering. Samtidig vil det parallelt med arbeidet for å utvikle felles strategiske grep bli arbeidet parallelt med å initiere konkrete delprosjekter i 2014. Byliv vil således være et prosjekt for løpende innovasjon og utvikling hvor en rekke aktører er aktuelle samarbeidspartnere. Arbeidet rettes imidlertid inn mot å legge grunnlag for videreføring i et påfølgende hovedprosjekt med varighet 3-5 år