Kunde / Byen Vår Drammen
Tags / ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gratulerer Eric Ness Christiansen fra Ugangprosjektet som tidenes første BYLIVspris-vinner og takker for et fantastisk engasjement og flott innsats med å dekorere byen vår med flott gatekunst. Et prosjekt som så langt har høstet mye oppmerksomhet både i og utenfor byens grenser.

Byen Vår Drammen er en sentrumsorganisasjon som jobber for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune. Byen Vår Drammen tok for fire år siden initiativ til etablere en satsing på Byliv i Drammen: Bylivsprogrammet. Som en naturlig fortsettelse av dette arbeidet har Bylivsprisen nå blitt etablert.

Bylivsprisen i Drammen deles ut til den eller de som har bidratt mest til Bylivet i Drammen. Prisen deles ut årlig.
Her er litt om formålet og kriterier:

 • BYLIVsprisen tildeles et prosjekt, arrangement, tiltak eller initiativ som har stor positiv betydning for byliv i Drammen sentrum
 • Den som får prisen skal være et foregangseksempel på positiv bylivsutvikling og være inspirerende for andre aktører
 • BYLIVsprisen har som formål å stimulere til økt byliv i Drammen sentrum
 • Prisen skal motivere private og offentlige utviklere av eiendommer og byrom til å ha mer fokus på bylivseffekter i sine prosjekter
 • Prisen skal være noe å strekke seg etter for organisasjoner eller personer for å ta initiativ til eller gjennomføre prosjekter som gir bylivseffekter
 • Prisen skal stimulere til samarbeid, sammenheng og helhetstekning
 • Prisen skal utfordre vanetenkning og etablerte sannheter
 • Bylivsprogrammet, Byen Vår Drammen og Drammens Tidende samarbeider om prisen

 

Hva er byliv?

I forbindelse med prisen ble det nødvendig å definere hva byliv er. Bylivsprogrammet kom fram til følgende:

”Et godt byliv er summen av at folk ferdes, møtes, trives, engasjeres, oppholder seg i og bruker byrommet.”

Dette var de nominerte:

 1. Eric Ness Christiansen for det store street-art og graffiti-prosjektet i Drammen sentrum som har gått under navnet: Ugangprosjektet. Drammen gikk fra nulltoleranse til å bli en attraktiv og spennende street art-by. Street art og graffiti i underganger og på døde husvegger skaper liv til triste områder, gir positive og interessante sanseinntrykk og stimulerer til opphold og ferdsel i sentrum.

 

 1. Thomas Melby/Thomas Innstø/Jan-Ole Veum for utvikling av Tollbugata gjennom etablering av Rekord Bar og Frukt & Grønt og andre initiativer som med stor sikkerhet kommer til å medføre en større utvikling både i selve Tollbugata og i omkringliggende områder.

 

 1. Drammen Minoritetsråd/Buskerud Innvandrerråd for idéen og initiativet til en internasjonal kulturfeiring av det internasjonale Drammen som har hendt opp som Den internasjonale mat- og kulturfestivalen Globus, en stor suksess allerede fra første året i 2016 og en enda større suksess og en gedigen feiring av mangfoldet i Drammen i 2017.

 

insam har jobbet med programledelse og prosjektutvikling for Bylivsprogrammet og Ugangprosjektet.

Her kan du lese mer om Ugangprosjektet.

Her kan du lese mer om Bylivsprogrammet.

Les mer om utdelingen og prisvinneren her.