Sandnes kommune ønsker å utforske mulighetsrommet for å realisere boligkonsepter som bygger opp om en bærekraftig byutvikling i prioriterte fortettings- og transformasjonsområder.

Insam belyser sammen med NIBR strategier og virkemidler for å kunne videreutvikle og forsterke byutviklingsaksen som et område med boligmangfold og «boliger for alle».  Hvilke(n) rolle(r) kommunen kan ta og hvordan arbeidet kan organiseres for å sikre en helhetlig og bærekraftig byutvikling og et godt samspill i utviklings- og gjennomføringsfasene, er sentrale  problemstillinger i prosjektet.

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no