Hva skal til for at barnefamilier flytter til og blir boende i sentrum?

Drammenskonferansen 2019 tar for seg temaet barn og barnefamilier i den tette byen. Hva skal til for at barnefamilier flytter til og blir boende i sentrum eller i sentrumsnære områder? Det blir da viktig å finne hvilke boligkvaliteter, uteromskvaliteter, og andre verdier i nærmiljøet som er viktige for barna og deres foreldre.

Onsdag 20. mars 2019
Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen

Hvordan skal det bli attraktivt å bli boende sentrumsnært? Barnas perspektiv og stemme er viktig for å finne de beste løsningene. Drammenskonferansen ønsker å belyse teamet gjennom forskning og gjennom innovative prosjekter, både i eksisterende boligområder og i nye utbyggingsprosjekter.

Les mer om Drammenskonferansen 2019 og meld deg på her.