Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet og Insam AS tok initiativet til og gjennomførte den første konferansen i 2009. Siden har Husbanken og Drammen kommune også kommet til som medarrangører for årlige konferanser. Universitetet i Sørøst-Norge og By og regionforskningsinstituttet NIBR har vært faste samarbeidspartnere siden 2015, og Fakultetet for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo fra 2019.

Hensikten med konferansen har vært å bidra til kunnskapsbasert kompetanseutvikling i praksisfeltet, belyse pågående innovasjonsprosjekter og gi innspill til forskningsdagsordenen knyttet til by- og stedsutvikling. Konferansen har fanget opp utvikling og trender nasjonalt og internasjonalt, og har hatt et særlig fokus på den skandinaviske regionen. Drammenskonferansen har også fokusert på helhetlige boligkonsepter, hvor problemstillinger og sammenhenger mellom fysiske løsninger, økonomi, finansierings- og organiseringsmodeller og prosesser er blitt belyst.

Spørsmål om videreføring er nå til vurdering hos Drammen kommune.

Kontakt

Nina Solberg
906 13 953
nina@insam.no