insam har på oppdrag fra Friluftsmuseets venner gjennomført en mulighetsstudie for Friluftsmuseet på Bragernesåsen i Drammen. Hensikten med studien har vært å få fram nye ideer og potensial for ny utvikling. Museet har vært under lupen for å vurdere mulige konsepter og løsninger. På denne måten skal det bli lettere å finne veien videre. Arbeidet er utført med en uhildet og objektiv tilnærming, og det har blitt utarbeidet en rapport med konklusjoner og anbefalinger. Hovedkomponentene i arbeidet har bestått av:

  • Utredning og vurdering av konsepter for Friluftsmuseet
  • Sammenheng og samspill med andre attraksjoner i området
  • Involvering i andre prosesser i området
  • Utvikling av samarbeidet med Drammens Museum
  • Teknisk tilstand, istandsetting og vedlikehold som forutsetninger for fremtidige løsninger
  • Organisering og finansiering av videreutvikling

Arbeidet har vært finansiert av Sparebanken Øst og ble utført våren 2019. Samarbeidsavtale mellom Drammens Museum og Friluftsmuseets venner ble signert 6. juni 2019.

Last ned rapporten her