Konseptutvikling for ny, bærekraftig vareleveringstjeneste

Bring/Posten, Byen Vår Drammen, Drammen kommune, Statens vegvesen/Vegdirektoratet, Transportøkonomisk Institutt (TØI) og insam har samarbeidet om å utvikle en ny vareleveringstjeneste. Den nye tjenesten rettes mot distribusjon av varer og pakker til butikker, bedrifter og handlende i Drammen sentrum.

Det er stort potensial for forbedring av dagens varetransport i byer. Den bidrar til klimagassutslipp, luftforurensning, trafikkbelastning og konflikter om arealbruk. Dessuten er den lite effektiv og med dårlig utnyttet kapasitet i varebilene. Den nye tjenesten skal være bylivsvennlig og miljøvennlig, samtidig som det skal være et økonomisk bærekraftig forretningskonsept og gi sentrumshandelen et konkurransefortrinn.

Prosjektet anbefalte etablering av en bylogistikk-sentral hvor varer til Drammen sentrum sampakkes og distribueres ut til butikker med utslippsfrie kjøretøy.

insam har bidratt med prosjekt- og prosessledelse.

 

Foto: Stadsleveransen, Göteborg stad

Kontakt

Dag Erlend Lohne Mohn
920 35 254
dag@insam.no