Grønn Praksis 2022 ble arrangert av Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, KS og Kortreist kvalitet-samarbeidet. Formålet var å danne en ny arena for alle som ønsker å styrke lokalt og regionalt arbeid for bærekraftig omstilling. Her ble konkrete prosjekter løftet opp og erfaringer delt for å skape ringvirkninger utover eget lokalsamfunn. Deltakere var folkevalgte/tillitsvalgte, ledere og fagpersoner fra både kommunene, næringsliv, staten, sivilsamfunn og FoU-miljøer. Program og rapport fra konferansen finner du her.

Kontakt

Jon Mihle
924 62 539
jon@insam.no