Skip to main content

Øren skole er en stor barneskole i Drammen, beliggende ikke langt fra sentrum. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Øren skole tok initiativ til å gjøre skolen til en Hjertesone-skole, og fikk prosjektmidler fra Samferdselsdepartementet. Prosjektet hadde mål om å kunne gjøre det umiddelbare området rundt skolen, «Hjertesonen», tryggere og triveligere gjennom å tilrettelegge for og motivere til å gå og sykle til skolen.

insam har på oppdrag fra FAU ved Øren skole bistått i prosjektet, blant annet som faglig rådgiver, sekretariat og med å lage et notat/rapport som kan brukes som grunnlag for Drammen kommunens videre arbeid med Hjertesone. Det ble anbefalt å lage en lokal mobilitets- og trafikksikkerhetsplan for skolekretsen, hvor man i større grad fokuserer på tilgjengelighet, folkehelse og nærmiljøkvaliteter. Arbeidet ble utført i tett dialog med FAUs trafikkgruppe, og tok for seg både strategiske og organisatoriske anbefalinger, samt mer konkrete forslag til fysiske løsninger.

 

Illustrasjon/Foto: Drammen kommune

Kontakt

Dag Erlend Lohne Mohn
920 35 254
dag@insam.no