Øren skole er Drammens nest største barneskole med nærmere 560 elever, beliggende sentralt i Drammen, ikke langt fra Drammen sentrum. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Øren skole har tatt initiativ til å gjøre skolen til en Hjertesone-skole, og har fått prosjektmidler fra Samferdselsdepartementet. Hjertesone er et nasjonalt initiativ og prosjektet er et samarbeid med blant annet mellom Trygg trafikk, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, politiet, og Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Prosjektet handler om å kunne gjøre det umiddelbare området rundt skolen; «Hjertesonen» tryggere og triveligere gjennom å tilrettelegge for og motivere til å gå og sykle til skolen.

insam har fått et oppdrag fra FAU ved Øren skole i å bistå i prosjektet, blant annet som faglig rådgiver, sekretariat og med å lage et notat/ rapport som kan brukes som grunnlag for Drammen kommunens videre arbeid med Hjertesone, både på Øren skole og andre skoler i Drammen. Her vil det foreligge en tydelig anbefaling om å lage en lokal mobilitets- og trafikksikkerhetsplan for skolekretsen, hvor man i større grad bør fokusere på tilgjengelighet, folkehelse og nærmiljøkvaliteter. Arbeidet utføres i tett dialog med FAUs trafikkgruppe, og vil ta for seg både strategiske og organisatoriske anbefalinger, samt mer konkrete forslag til fysiske løsninger.

Prosjektet ble presentert på Resultatkonferansen om trafikksikkerhet 2018 i Oslo i juni 2018: Se presentasjonen her.