Hvordan kan norske kommuner omstille seg til lavutslippssamfunnet på en sosialt inkluderende måte?

Forskningssenteret Include ved UiO er organisert i arbeidspakker som alle inneholder flere prosjekter. Insam deltar nå i prosjektet «Kortreist» i arbeidspakke 3. Her bistår vi forskere fra SUM, CICERO og UiT i samhandlingen med ulike samfunnsaktører. Målet er å utforske hvordan norske kommuner kan omstille seg til lavutslippssamfunnet på en sosialt inkluderende måte.

Prosjektet undersøker hva omstilling i kortreist sammenheng kan innebære for lokalsamfunn. Hva kan være barrierer og muligheter i arbeidet med å omstille lokalsamfunnet? I prosjektet jobber vi videre med rammeverket fra Kortreist kvalitet. Vi spør hvordan kommuner kan fasilitere, implementere og følge opp kortreiste strategier, og hvordan de kan samarbeide med næringsliv og innbyggere for å oppnå dette.

Kortreist har følgende partnere: A-Lab, Spire, KS, Arendal kommune, Hurdal kommune, Lillestrøm kommune og Oslo kommune.

Kontakt

Kristiane Brudevoll
979 81 707
kristiane@insam.no