Insam og Cicero har bistått Kristiansand kommune i å styrke kommunens institusjonalisering av arbeidet med bærekraftig klimaomstilling og klimaledelse. Arbeidet tok utgangspunkt i behovet for å utvikle kommunens systemer, verktøy og prosesser for miljø- og klimaledelse, og inkluderer Miljøfyrtårnordningen, klimabudsjettprosessen, klimaregnskap, klimastatistikk og klima- og miljøstrategier. Prosjektet hadde som mål å styrke organisasjonens kompetanse knyttet til miljø- og klimaarbeidet, og arbeidet ble lagt opp som en læringsprosess for alle involverte. Fokus var på å sette systemer og verktøy inn i en helhetlig organisatorisk og samfunnsmessig kontekst.

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no