Insam har gjennomført en kartlegging av kulturarenaer i Drammen på oppdrag fra Drammen kommune. I tillegg til kartleggingen har oppdraget omfattet å vurdere videreutvikling av eksisterende og eventuelle nye arenaer. Kartleggingen presenterer også perspektiver for fremtidige behov hos kulturliv og publikum.

En del byrom og utearealer kan i noen henseender betraktes som mulige kulturarenaer. Det er torg og parker mange steder i de tre tidligere kommunene, og disse har også blitt vurdert i utredningsarbeidet. Kartleggingen favner arenaer for et vidt spekter av kunstuttrykk: musikk, visuell kunst, teater, dans, film og litteratur. Kartleggingen omfatter også produksjonsarenaer.

Kartleggingen skal inngå i et kunnskapsgrunnlag for Drammen kommune og skal bidra til at kommunen tar gode valg for videre arenautvikling i årene som kommer.

Kontakt

Jon Mihle
924 62 539
jon@insam.no