Kunde / Vestregionen
Tags /

Vestregionen har ansvar for gjennomføring av et forprosjekt for innovasjon og forskning knyttet til kommuners bidrag til omstillingen til lavutslippsamfunn (klimaomstilling). Asker og Øvre Eiker kommuner deltar i prosjektet. Prosjektet ser på hvordan kommuner kan gjennomføre og legge til rette for forskningstøttet innovasjon internt i kommuneorganisasjonen og i samarbeid med eksterne aktører.

insam er rådgiver og ansvarlig for gjennomføring av prosessaktiviteter i forsknings- og innovasjonsprosjektet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med klimaforskningssenteret Cicero.