Utgangspunktet for prosjektet er Kristiansand kommunes mål om omstilling til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. På oppdrag for kommunen har Insam, i samarbeid med forskningsprogrammet Include/UiO, undersøkt og belyst hvordan satsing på lokal stedsutvikling kan bidra til omstilling mot et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn i Kristiansand kommune.

En viktig del av arbeidet har vært befaringer i tre utvalgte lokalsentre, og gjennomføring av intervjuer/samtaler med personer som bor, arbeider i eller på annen måte har tilknytning til disse områdene. Hensikten med casestudiene er å belyse aspekter som kan bidra til sosialt rettferdig klimaomstilling i stedsutvikling. Arbeidet med rapporten bygger samtidig på teori, erfaringer og dialog med oppdragsgiver.

 

Illustrasjon/Foto: Lars Wang

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no