I nye Kristiansand kommune er utøvelsen av eierskapet til kommunens eiendommer omorganisert, og insam har bistått i arbeidet med å utvikle den nye kommunens eiendomsstrategi.

Eiendomsvirksomheten er sentral i kommunens produksjon av velferdstjenester og i samfunnsutviklingen. Gjennom «riktig» anskaffelse, forvaltning og utvikling av eiendom bidrar eiendomsvirksomheten til verdiskaping. Eiendom kan også være katalysator og strategisk virkemiddel i by-, område- og boligutvikling. Eiendommene har stor betydning for økonomi, omdømme, klima og miljø, og utgjør et viktig virkemiddel for å oppnå flere samfunnsmål på tvers av sektorer. Det var behov for å etablere en tydelig ambisjon for hele kommunens eiendomsvirksomhet. Hvilke mål, strategier og rammer som legges til grunn for forvaltning og utvikling av kommunens eiendommer, ble derfor viktig.

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no

Illustrasjon/Foto: CC A-lab arkitekter