Utvikling av kompetanseprogram for omstilling til lavutslippssamfunnet

Omstilling til lavutslippssamfunnet er en kompleks utfordring som krever samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske grenser. For å styrke kommunesektorens omstillingsevne skal CICERO, Include-programmet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst Norge, KS, insam og Asker kommune våren 2021 sammen utvikle et konsept for et framtidig kompetanseprogram.

Prosjektet springer ut av samarbeidet om Kortreist Kvalitet som både er et strategisk rammeverk for omstilling i kommunesektoren og et kommunenettverk som gjennomfører praktisk utviklingsarbeid. Rapporten Kortreist kvalitet og utviklingsarbeidet i nettverket vil være førende for utformingen av kompetansekonseptet.

Kompetanseprogrammet skal ha et nasjonalt nedslagsfelt, og involvere og ha overføringsverdi til andre samfunnssektorer. insam bidrar med prosjekt- og prosessledelse.

 

Illustrasjon/Foto: CC Linus Nylund

Kontakt

Nina Solberg
906 13 953
nina@insam.no