Kortreist kvalitet – et rammeverk for bærekraftig omstilling

Insam, sammen med CICERO – Senter for klimaforskning og Civitas, laget i 2016 en FOU-rapport for KS om hvordan kommunene kan gjennomføre en omstilling til lavutslippssamfunnet. Rapporten har fått stor oppmerksomhet og har lagt grunnlag for konkrete prosjekter. Mange kommuner har, på måter som er lokalt tilpasset, brukt rapporten som et rammeverk for omstilling og for utvikling av Klimasats-prosjekter. Erfaringene har vist at Kortreist Kvalitet fungerer som et utgangspunkt for omstilling til lavutslippssamfunnet, og er et robust rammeverk for bærekraftig omstilling og risikohåndtering.

På grunnlag av FOU-rapporten er det etablert et samarbeid mellom KS og partene som laget rapporten. Det er blant annet etablert et nettverk med p.t. 11 foregangskommuner hvor samspillet mellom folkevalgte, administrativ ledelse, fagmiljøer, innbyggere og lokalt næringsliv vektlegges.

For alle kommuner som ønsker å arbeide systematisk og helhetlig med omstilling er Kortreist Kvalitet et robust rammeverk for både konkrete prosjekter, organisasjonsutvikling, ledelse og lokalsamfunnsutvikling. Kortreist Kvalitet legger grunnlag for radikal innovasjon og å få til vinn-vinn løsninger i praksis. Les mer på www.kortreistkvalitet.no

 

Last ned rapporten her

 

Foto: CC Knut Opeide

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no