– Et bygg som er større enn seg selv.

Det er arkitekt og urbanist Øystein Grønning som setter bygget og prosjektet inn i en større sammenheng. Han mener at Vestsida har så store kvaliteter at den trenger å få mer oppmerksomhet og få tilført liv. Og det er nettopp det som Kunnskaps- og kulturtorget vil bringe med seg. Han trekker fram et potensiale for å gjøre Vestsidas historie levende for fremtiden og han mener prosjektet vil skape nye spennende møteplasser. Bygget åpner august 2015.

– Skal jeg spå om fremtiden, vil kommende generasjoner trolig se på vedtakene om bygging av Kunnskaps- og kulturtorget Vestsida som modige, en nyutrustning med avgjørende betydning for byens utvikling, avslutter Grønning i et bilag utgitt av Teknologibyen Kongsberg.

Det handler om utvikling av hele Kongsberg sentrum.
Det er viktig for at Kongsberg skal være attraktivt i framtida. Som kunnskapsby, som kulturby, som et attraktivt sted for næringslivet og som et sted der folk gjerne vil bo. Kunnskaps- og kulturpark omfatter forandringer og byggeprosjekter i flere deler av byen. Samtidig omfatter prosjektet mange utviklingsoppgaver når det gjelder innhold og tjenester. Et nytt og spennende bibliotek vil bli en viktig del av Kunnskaps- og kulturtorget.

KKP er et bredt regionalt samarbeid mellom kommune, fylkeskommune, næringsliv undervisningsinstitusjoner og kulturliv. insam har vært involvert på flere områder i dette prosjektet. Det har vært et tydelig fokus på å koble faser og prosesser. Vi har bistått Kongsberg kommune og samarbeidspartnerne i prosessen fra idé- og konseptutvikling og fram til realisering. Dette har blant annet gått ut på å bistå prosjektledelsen i arbeidet med å koordinere aktører, prosesser og timing.

Vi har også vært koordinator for bibliotek- og vitensenteret i det nye bygget. Dette innebærer å utvikle felles bibliotektjenester innen teknologi og realfag i samarbeid med bibliotekene på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg bibliotek og Vitensenteret. Prosjektet mottar støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Les mer om prosjektet her