Krona – et knutepunkt for kunnskap, kultur og næring på Kongsberg

insam har bistått Kongsberg kommune med utvikling og realisering av en strategi for kunnskaps- og kulturfunksjoner på Kongsberg. Bistanden har vært tilpasset ulike faser og utfordringer i arbeidet, og har fokus på å sikre integrasjon mellom overordnende mål og praktiske løsninger. Vi har bistått i arbeidet med en prosess hvor mange aktører har samarbeidet (kino, musikkteater, bibliotek, universitet, fagskole, næringsliv, kommunale funksjoner, studentboliger).

Prosjektet har ledet fram til en kraftfull byutvikling og styrking av Vestsiden som Kongsbergs historiske bysentrum i samspill med det moderne handelssentrum, knutepunkt Kongsberg og Kongsberg Teknologipark. Prosjektet ledet også til at Kongsberg fikk den første nasjonale bymiljøprisen.

Prosjektet et eksempel på at insam kan bistå på en måte som er tilpasset oppdragsgivers behov i komplekse prosjekter med mange faser og med stor vekt på nye og innovative løsninger. I dette ligger også det å sikre samspill mellom prosesser, avtaler, finansieringsløsninger, partnerskap og politiske vedtak.

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no