Insam har på oppdrag fra Lier kommune laget en mulighetsstudie for kunstarena i Fjordbyen. Her anbefales det produksjon og gjennomføring av kunst- og kulturprosjekter gjennom hele plan- og byggeperioden for Fjordbyen. Kunst- og kulturprosjektene kan være temporære og permanente og burde være en god miks av disse. Ambisjonene for prosjektet er store og vi håper vi med våre forslag vil imøtekomme noen av ønskene som er beskrevet. Insam har samarbeidet med Vestfossen Kunstlaboratorium og MMW Arkitekter om rapporten.

Det er fremsynt og avgjørende at kunstens plass i en slik transformasjonsprosess diskuteres og løftes frem. Vi håper mulighetsstudien vil bidra til ytterligere styrking av denne satsingen og vi ser frem til videre dialog om prosjektet fremover.

Kontakt

Jon Mihle
924 62 539
jon@insam.no