Tags /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ledelse av innovasjon og omstilling i en demokratisk kontekst

Du kan forme framtidens lederrolle
Ledelse, innovasjon og demokrati er et skoleringsopplegg for deg som må forholde deg til stadig mer komplekse samfunnsutfordringer.
Dette stiller nye krav til kompetanse, arbeidsmetoder og roller, og vil kreve samhandling mellom offentlig og privat sektor, FoU-aktører og sivilsamfunnet.
Studiet tar utgangspunkt i den norske og nordiske samfunnsmodellen og er rettet mot ledere som ønsker å styrke sin kompetanse i å initiere og lede samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser.

Les brosjyre her:

 

Last ned brosjyre for 2019-2020

Mer om studiet og påmelding på nettsidene til Universitetet i Sørøst-Norge

 

 

 

 

Samlinger med nordisk og internasjonalt perspektiv
Samlingene gjennomføres i Athen, Malmø, Aalborg og Drammen. Disse byene har oppnådd betydelige resultater, men møter stadig nye utfordringer. Perspektivet i samlingene er både nordisk og internasjonalt.

Vi ønsker å holde den nordiske samfunnsmodellen opp mot Hellas´ situasjon i dag. Mangel på tillit til forvaltning og politikk, høy immigrasjon og økonomisk krise preger i dag. Hvordan håndterer Hellas disse utfordringene? Og hva kan vi lære av Hellas for å å bli bedre rustet til framtidens utfordringer?

Studiet er relevant for deg som jobber i offentlig sektor, frivillige organisasjoner og samfunnsorienterte bedrifter. Til nå har ledere som arbeider med disse temaene deltatt:

  • Byutvikling
  • Politikk og samfunnsutvikling
  • Helse og samhandling
  • Nye kommune- og regionstrukturer
  • Klima og bærekraft
  • Grønn næringsutvikling

Blant innlederne vil du møte næringslivsledere og ledere fra offentlig sektor, som er opptatt av samfunnsinnovasjon. Forskere vil formidle refleksjoner fra forskning de arbeider med. I tillegg får du treffe politikere som prøver ut nye medvirkningsformer og beslutningsprosesser. Pensum er variert og utradisjonelt og inneholder alt fra klassikere fra verdenslitteraturen til aktuelle rapporter fra pågående forskning. Refleksjon over egen rolle og praksis står sentralt. Studiet kombinerer relevant teori, ny forskning, praktiske erfaringer, metode, gruppeprosesser og arbeid med egen prosjektoppgave. Oppgaven gjennomføres i grupper på 2-3 personer, og baseres på reelle behov i egen eller andres organisasjon.

Foto denne siden: CC Robert Anders
Foto forsiden: CC Kristoffer Trolle