Lederutvikling for bibliotekene i Møre og Romsdal

Insam gjennomførte i 2019 et utviklingsprosjekt for Møre og Romsdal fylkeskommune rettet mot å styrke ledelsesfunksjonen i bibliotekene i fylket. Det ble utviklet et skreddersydd lederutviklingsprogram med utgangspunkt i de behov og utfordringer som bibiotekene har.

Samtidig ble det gjennomført en prosess rettet mot å styrke læring og samarbeid mellom biblioteksledere fra kommunene i fylket. Opplegget ble også rettet mot å utforske potensialet for innovasjon og utvikling som bibliotekene har, både ved å bruke deltakerenes egne case, trekke på nasjonale og internasjonale erfaringer og oppdatert forskning. En viktig del av potensialet er knyttet til at bibliotekene kan blir en aktør som på en unik måte kan bidra til bærekraft i praksis.

Ledelsutviklingsprogrammet er et foregangsprosjekt i arbeidet med å styrke organisasjons- og ledelsesfunksjonen innen bibliotekssektoren. Ut fra at insam også har gjennomført en rekke konkrete utviklingsprosjekter i biblioteksbransjen er vår vurdering at økt vekt på kvalitet i ledelse er en nøkkel for utvikling og innovasjon.

 

Illustrasjon/Foto: Molde Bibliotek / Bok365

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no