Insam har i perioden 2013 – 2019 utviklet og gjennomført et masteremne for ledere som del av Universitet i Sørøst-Norges etterutdanningstilbud. Studiet har vært samlingsbasert med undervisning i Malmø, Aalborg, Athen og Drammen. Som følge av pandemien, er samarbeidet med universitet avsluttet.

Økende, komplekse samfunnsutfordringer har aktualisert behovet for å styrke lederes forståelse av innovasjon og omstilling i en demokratisk kontekst. Studiet tok utgangspunkt i den nordiske samfunnsmodellen, og var rettet mot leder i privat, offentlig og frivillig sektor som ønsker å styrke sin kompetanse i å initiere og lede samarbeidsdrevne innovasjons- og omstillingsprosesser.

En presentasjon av studiet kan leses på nett her eller lastes ned her.

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no

Nina Solberg
906 13 953
nina@insam.no