Konseptutvikling kulturinkubator

Utviklingen av Kulturkvartalene i Lillestrøm er en del av en satsing på å utvikle Lillestrøm som attraktivt by- og regionsenter. insam har bistått Lillestrøm kommune og sentrale samarbeidspartnere i å utvikle et konsept for Lillestrøm Kulturinkubator, kalt Lillestrøm Culture HUB. Det ble produsert en sluttrapport for å oppsummere forprosjektet og sammenstille anbefalinger til videre prosess. Målet med forprosjektet var å:

  1. Beskrive og konkretisere et helhetlig konsept for Lillestrøm Kulturinkubator.
  2. Etablere et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for aktører som kan ha en rolle i videre arbeid med å realisere Lillestrøm Kulturinkubator.
  3. Legge grunnlag for videre arbeid med å etablere Lillestrøm Kulturinkubator.
  4. Sikre tilstrekkelig tilslutning hos aktører som vil være sentrale i å realisere Lillestrøm Kulturinkubator.

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no