Drammen kommune, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Husbanken har inngått en samarbeidsavtale om å utvikle et felles kompetansemiljø innen bomiljø, by- og stedsutvikling.

Partene planlegger nå en etterutdanning på masternivå innen innovativ by- og stedsutvikling med Drammen (Papirbredden) som studiested og med mulighet til både å ta enkeltkurs og få mastergrad. Det legges opp til gradvis utvikling av kurstilbud og oppstart fom høsten 2012.

insam har bistått samarbeidspartene i utvikling av studiet.

Les mer om studiet her