Strategiutvikling bycampus i Trondheim

insam bisto i 2013 Trondheim kommune med å sikre en strategisk orientert og framtidsrettet by- og campusutvikling i Trondheim. Dette skjedde gjennom en masterplan som også har vært grunnlag for campusutvikling for NTNU. Prosjektet fokuserte blant annnet på hvordan man skulle sikre sammenhenger mellom overordnede strategier for utviklingen av Trondheim som kunnskaps- og studentby, med konkrete byutviklings-, og bygge- og bylivsprosjekter.

Masterplanen var et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, HiST, SINTEF, studentorganisasjoner, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

insam bidro med prosessledelse samt strategisk og faglig grunnlag for masterplanen.

 

Illustrasjon: Trondheim kommune

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no