Hensikten med masterplanen er å sikre en strategisk orientert og framtidsrettet by- og campusutvikling som bidrar til økt verdiskaping for universitet, høgskole, forskningsmiljøer og andre aktører på Bycampus. Tilrettelegging for studenter, kunnskapsmiljøer og byliv står sentralt.

Masterplanen skal sikre sammenhenger mellom overordnede strategier og målsettinger for utviklingen av Trondheim som kunnskapsby og konkrete byutviklings-, byroms- og byggeprosjekter.
Masterplanen er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, HiST, SINTEF, studentorganisasjoner, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Masterplanen skal være en felles plattform og et strategisk utviklingsverktøy for disse samarbeidspartene og andre sentrale aktører.
insam bidrar med rådgiving i prosessledelse, i utarbeiding av masterplanens innhold og i planlegging og fasilitering av workshopper.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Sidsel Ahlmann Jensen (mobil 916 87 961).


Illustrasjon: Trondheim kommune
oppdragsgiver: Trondheim kommune
varighet: 2013-