Fra kollektivselskap til innovativ mobilitetsleverandør

insam har bistått Brakar AS i arbeidet med å utvikle selskapets nye strategi for overgangen fra kollektivselskap til mobilitetsselskap. For å være ledende i omstillingen til bærekraftig mobilitet, må Brakar kontinuerlig bli bedre til å levere attraktive mobilitetstjenester til innbyggerne. Det innebærer at Brakar må forholde seg til de store endringene dagens mobilitetsløsninger står overfor, drevet frem av bærekraft, teknologiutvikling, nye forretningsmodeller og endrede forventninger fra brukerne. Dette vil kreve kontinuerlig innovasjon, utvikling og forbedring av tilbudet, der pilotering og samarbeid er sentralt.

Strategien gir retning for Brakars arbeid, og inneholder blant annet mål og seks strategier med tilhørende tiltak. Blant disse er nye konsepter som integrert mobilitet, mobility as a service (MaaS), mobilitetspunkter, bildeling og pilotering i mobilitetslaboratorium.

Strategien ble utarbeidet i samarbeid med Cowi AS.

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no