Kunde / Skien kommune
Aktiviteter / Forprosjekt

Skien kommune skal etablere et Nasjonalt Ibsen besøkssenter i tilknytning til nytt hovedbibliotek. Skiens unike posisjon i Henrik Ibsens liv og forfatterskap er utgangspunktet i dette arbeidet. Samspillet i planleggingen av et nytt hovedbibliotek og etableringen av Nasjonalt Ibsen besøkssenter utgjør de to viktigste komponentene i prosjektet. Prosjektet vil synliggjøre og tydeliggjøre kjennskap til, kunnskap om, og opplevelsen av Ibsens litteratur, drama og liv.

I forprosjektet ”Ibsenbiblioteket” (2015-2016) har Skien kommune ved biblioteket kartlagt potensialet for å ta det nasjonale ansvaret for formidlingen av Ibsens litteratur og forfatterskap, samt vurdert behovet for nye formidlingsstrategier av Ibsens litteratur og forfatterskap. Ved å utvikle dertil egnede uttrykksmåter, vil arbeidet med Ibsen-formidling rettes mot målgruppen barn og unge. Prosjektarbeidet vil vise bibliotekets rolle og posisjon som kunnskaps- og kulturarena i den strategiske utviklingen av Skien sentrum.

Arbeidet vil også få fram hvordan biblioteket kan legge grunnlag for økt kulturell deltakelse, kunnskap og opplevelse av Ibsens litteratur og forfatterskap. Prosjektet vil gjennomføres i flere faser, med et forprosjekt i 2015-2016 og hovedprosjekt fra 2016-2019.

Forprosjektet blir avsluttet med en behandling i Skien bystyre i mars 2016 med en prinsipp-beslutning for hvordan arbeidet videre skal utformes.

Hovedprosjektet vil gjennomføres i 2016-2018, hvor det legges et grunnlag for et Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt hovedbibliotek i Skien.

Les rapport fra forprosjektet her.

Nasjonalbiblioteket har tildelt i 2015 kr. 400.000,- til forprosjektet og Telemark fylkeskommune med kr. 150.000,-. insam as  har prosjektledelsen i forprosjektet og i arbeidet med utformingen av rapporten ”Skien bibliotek Henrik Ibsen forprosjektet ”Ibsenbiblioteket 2015-2016”.