Ibsenbiblioteket Skien – Konseptutvikling

insam har bistått i Skien kommune med strategiske avklaringer og fasilitering av en prosess som ledet fram til vedtak om konsept for bibliotek i Skien. Arbeidet la grunnlag for at Skien kommunes arbeid med en innholdsprofil for biblioteket knyttet dette til Ibsens liv og forfatterskap.

Gjennom forprosjektet ble det systematisk utforsket bibliotekets potensiale som kunnskaps- og kulturarena i den strategiske utviklingen av Skien sentrum.

insam hadde prosjektledelse for forprosjektet (2015-2016) som etablerte et helhetlig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som bygget på en bred medvirkningsprosess.

 

Kontakt

Lars  Wang
905 23 021
lars@insam.no