Lillestrøm kommune er ambisiøs når det gjelder satsing på kunst og kultur, og skal lage en ny kulturstrategi. Kommunen har utviklet flere flotte anlegg innen kulturområdet, og det økende kulturlivet skaper engasjement og identitet. Samtidig har Lillestrøm både en voksende byutvikling, og er en landkommune med stort mangfold og bred deltakelse. Formålet med å utarbeide en strategi for kultur i Lillestrøm kommune er å tydeliggjøre satsingsområder og prioriteringer på kulturområdet framover, samt å utvikle en visjon å strekke seg etter. Insam bistår med prosessledelse.

 

Illustrasjon/Foto: Lillestrøm kommune

Kontakt

Jon Mihle
924 62 539
jon@insam.no