Byggeprosjekter er viktige bidragsytere for å få til omstilling til bærekraftig mobilitet, inkludert reduksjon i klimagassutslipp. Kunnskap om hvilke parametere som virker inn på beboernes mobilitetsadferd er viktig.  Insam har på oppdrag for Nordr Eiendom AS utarbeidet en rapport hvor formålet er å gi et helhetlig grunnlag for å vurdere, utvikle og beslutte både strategiske føringer og løsninger for grønn mobilitet skreddersydd og optimalt tilrettelagt i hvert enkelt boligprosjekt. Grønn mobilitet integrert i boligutviklingen kan gi flere gevinster, f.eks. bedre bokvalitet og reduserte kostnader både for utbygger og kjøperne/beboerne.

Rapporten baserer seg på relevant teori og prosjekterfaringer. I tillegg er boligprosjektet Lilleby benyttet som case.

 

 

Illustrasjon/Foto: Hentet fra https://www.nyelilleby.no/

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no