Follobanen og nye Ski stasjon vil stå ferdig om få år, og Bane NOR Eiendom skal utvikle arealer ved stasjonen. insam har utarbeidet beslutningsgrunnlag for Bane NOR Eiendom knyttet til kommende reguleringsplanlegging og arealutvikling. Beslutningsgrunnlaget er rettet mot å legge optimale rammer for grønne, brukervennlige mobilitetsløsninger for reiser mellom lokalmiljøet og Ski stasjon, samtidig med at behov for bilbruk og bilparkering for togreisende ivaretas.

Det er i dag en sterk utvikling av nye mobilitetsløsninger som gir attraktive og konkurransedyktige alternativer til bruk av privabil. Det er et godt samsvar mellom utviklingen innen mobilitet, og politiske målsettinger om nullvekst i persontrafikk, et integrert regionalt arbeids- og boligmarked og et attraktivt sentrum i Ski.  insams anbefalinger omfatter etablering av sambruk av bilparkeringsplasser i sentrum, redusert krav til bilparkering for togreisende og etablering av et kombinert mobilitetstilbud. insam trekker også fram behovene for gjennomføring av samarbeidsorienterte innovasjonsprosesser for å komme fram til løsningene.

For mer informasjon om prosjektet og for å få tilgang til rapporten, ta kontakt med Lars Wang på tlf 90523021.