Kunde / Skedsmo kommune

Kommunestyret vedtok i desember 2017 å etablere nytt bibliotek og å flytte musikk- og kulturskolen til det nye kultur- og kontorbygget Kvartal 1, som skal bygges nær knutepunktet jernbanestasjonen.

Skedsmo kommune vedtok i mars 2015 bibliotekstrategien ”På vei mot det nye biblioteket?”. Et av satsingsområdene var etablering av et bibliotektilbud i Lillestrøm. Det har vært gjennomført et forprosjekt i 2017, ”Utredning av totalkoncept og profil for biblioteket i Multimediabygget i Lillestrøm” v/Thorhauge Consulting. Skedsmo kommune og Delta eiendom as har etablert et aksjeselskap for å utvikle, bygge og drifte Kvartal 1 i Lillestrøm. I dette bygget skal det lokaliseres nytt bibliotek og musikk- og kulturskolen flyttes hit fra dagens lokaler.

Arbeidet med innholdsprosjekt og forberedelse til byggeprosjektet startet høsten 2017. LPO arkitekter er engasjert.

insam bistår Skedsmo kommune i prosjektledelse av innholdsprosjektet i Kvartal 1.

Illustrasjon: LPO Arkitekter