Mulighetsstudie for økt byliv

insam bistår i videreutvikling av bylivssatsingen til Oslo kommune. Oslo gjør innovative grep for å gjøre sentrum attraktivt for byliv, gående, syklende og de som reiser kollektivt. Nå utvides arbeidet til å omfatte Grønland og Tøyen, i tillegg til sentrum. Kommunens arbeid innenfor byutvikling er banebrytende i internasjonal sammenheng og vi har fulgt prosessen med stor interesse.

Oppdraget innebærer å utarbeide et mulighetsstudie for å finne løsninger som skal sikre lav biltrafikk og samtidig legge til rette for prioriterte trafikantgrupper og bylogistikk. Gjennom mulighetsstudien drar Oslo kommune nytte av vår kompetanse, og vi blir involvert i et av vår tids mest spennende prosjekter innenfor byutvikling. Det gleder oss at vi kan bidra til at Oslo kommune når sine målsettinger innenfor dette arbeidet.

Kontrakten er inngått i samarbeid med svært erfarne kompetansemiljøer i Civitas og ViaNova. insam as har prosjektledelsen.

Kontakt

Dag Erlend Lohne Mohn
920 35 254
dag@insam.no