Kunde / Asker kommune

Kommunen som samfunnsaktør i områdeutvikling. Asker kommune har ansvar for gjennomføring av et forprosjekt for innovasjon og forskning knyttet til kommunen som samfunnsaktør i områdeutvikling. Prosjektet tar utgangspunkt i at for å møte mange av våre viktigste samfunnsutfordringer er det behov for at kommunen utvikler sin rolle som samfunnsaktør. Prosjektet fokuserer på hvordan organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune kan bidra til dette.  Arbeidet med realisering av en strategi for grønn mobilitet for området Vestre Billingstad i Asker brukes som et case som kan gi erfaringer og utforske nye virkemidler for kommunen i arbeidet med bærekraftig og innovativ områdeutvikling.

insam er rådgiver og ansvarlig for gjennomføring av prosessaktiviteter i forsknings- og innovasjonsprosjektet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NIBR.

Foto forsiden: CC David McBee

Foto denne siden: Nordic Office/Architecture