I november 2022 starter et nytt deltids masteremne for fagfolk og ledere som har, eller ønsker å ta, en rolle i lokale omstillingsprosjekter. Undervisningen blir samlingsbasert hos Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.

Innholdet er utviklet av forskningssenteret Include og insam, basert på strategien «Omstillingskompetanse for et bærekraftig lavutslippssamfunn» som ble utarbeidet i samarbeid med Asker kommune, KS, CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Sørøst Norge i 2021.

I løpet av kurset vil deltakerne få økt sin innsikt i ulike tilnærminger, metoder og virkemidler som kan egne seg i omstillingsarbeidet. De skal også utarbeide forslag til grep som kan iverksettes i egen organisasjon.

Gjennomført kurs gir 15 masterpoeng. Innlevering av tre refleksjonsnotat erstatter tradisjonell eksamen. Kursavgiften på kr 20 000 kan dekkes av OU-fondet hos KS for kommunalt ansatte deltakere.

Søknadsfrist 15.9.2022

Mer om kurset finner du her: https://www.sum.uio./studier/evu/berekraftig-omstillingsledelse/index.html

Kontakt

Nina Solberg
906 13 953
nina@insam.no