Kunde / Skedsmo kommune

Skedsmo bibliotek har i dag hovedbibliotek på Strømmen og en avdeling på Skedsmo senter på Skedsmokorset. Skedsmo kommunestyre vedtok i mars 2015 bibliotekstrategien ”På vei mot det nye biblioteket?” Hva ligger i dette?

Strategien kommer med noen klare anbefalinger:

  1. Det inviteres til et bredt regionalt samarbeid om realiseringen av bibliotekmodellen, for å se bibliotektjenestene i regionen på tvers av dagens kommunegrenser
  2. Det arbeides videre med sikte på å etablere et bibliotektilbud i Lillestrøm i nært samarbeid med relevante kunnskaps- og læringsmiljøer
  3. Biblioteket på Strømmen utvikles med en profil som en flerkulturell møteplass og læringsarena
  4. Husebylåven utvikles som et integrert bibliotektilbud med profil innen kultur og lokalhistorie og erstatter dagens bibliotek i Skedsmo Senter på Skedsmokorset
  5. Det anbefales å arbeide for å utvikle bibliotekarenaer og tjenester som integreres i nærmiljøet ved å benytte skoler, barnehager og andre ressurser i nærmiljøet

 

I årsbudsjettet for 2016 og handlingsplanen for 2016-2019 ble det i Skedsmo kommunestyre (des. 2015) vedtatt følgende:

  • Utvikle Husebylåven på Skedsmokorset som flerbrukshus. Det er innarbeidet bibliotektjenester som en del av totalkonseptet i flerbrukshuset.
  • Rådmannen bes utrede etablering av et bibliotek i Lillestrøm, herunder se på dimensjonering, kostnader og mulige lokasjoner, samt mulighetene for et samarbeid med fylkesbiblioteket. Sak legges frem i løpet av 2016.

 

insam har bistått Skedsmo kommune med utarbeidelse av bibliotekstrategien. Sølvi Tellefsen fra insam har fungert som biblioteksjef fra september 2015 og ut februar 2016.

Foto forside: Photo by Nor-Shipping Images / CC BY