Fiskeforedlingen skal over i nye lokaler og den nye møteplassen Kulturfabrikken kan dermed overta Hermetikken. Huset skal være inviterende, inspirerende og levende. En møteplass for inspirasjon og gode opplevelser. Det nye biblioteket vil være en sentral del av dette.

Kulturfabrikken Sortland vil få unike muligheter i 150 små og store lokaler. Her vil det bli lokaler for øving, produksjon, undervisning og aktivitet for musikk, teater og dans. Et aktivitetshus der frivillighetssentral, ungdom, eldre, kulturliv m.m. skal samarbeide. Bibliotek / museum / galleri / kafé skal utgjøre “hjertet” i Kulturfabrikken.

Biblioteket vil ligge i kjernen av Kulturfabrikken og vil være lokalisert over to etasjer. Det henvender seg ut mot fellesarealet og vestibylen og vil være et sentralt møtepunkt for besøkende.
Formålet er å gjøre biblioteket til en attraktiv og innovativ arena i Kulturfabrikken, og en sentral del av kommunens strategiske utvikling.
Biblioteket kan da bli en oase for kunnskap og opplevelser, en møteplass på tvers av historie, nåtid og fremtid

oppdragsgiver: Sortland kommune
varighet: 2011- 2013
ansvar: Sølvi Tellefsen og Grete Riseng