Strategi for grønn mobilitet

OBOS gjennomførte en arkitektkonkurranse med mål om å utvikle Nansenløkka (felt 9.4) til et fremtidsrettet og bærekraftig bolig- og byområde med ca. 600 boliger og noe næring på gateplan. OBOS har svært høye ambisjoner både når det gjelder bymiljø, bokvaliteter, arkitektur og klimagassutslipp. Sentralt står klimavennlig byggeri, smarte energiløsninger, grønn mobilitet, urbant landbruk, fellesskaps- og delingsløsninger.

insam har bistått OBOS med å utvikle en strategi for grønn mobilitet. Ambisjonen er et fremtidsrettet boligprodukt tilrettelagt for at de fremtidige beboerne velger bærekraftige mobilitetsløsninger. Det skal være enkelt og attraktivt å gå, sykle og reise med kollektivtransport i hverdagen. Grønn mobilitet integreres i utviklingen av boligprosjektet fra første dag, noe som også gir føringer for strukturen i planområdet. Insam bidro også i evalueringen av konkurranseforslagene.

insam bistår med å videreutvikle strategien for grønn mobilitet til å omfatte alle OBOS sine utviklingseiendommer på Fornebu.

 

Foto portfoliobilde: CC/David McDermott

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no