Mulighetsstudie for utvikling av Sundvollen på Ringerike

Bane NOR planlegger etablering av en togstasjon på Sundvollen i forbindelse med Ringeriksbanen. insam bidro til utarbeidelse av en mulighetsstudie (parallelloppdrag) for utvikling av Sundvollen som knutepunkt og tettsted. insam var sentral i utarbeidelsen av strategi og overordnede prinsipper for arealbruk, grønn mobilitet og sentrumsutvikling, og organisasjonsmodeller for byliv og gjennomføring.

Oppdraget ble gjennomført i samarbeid med LPO Arkitekter, SLA Landskapsarkitekter og Norsam.

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no